ศาลจังหวัดเกาะสมุย


ข่าวประชาสัมพันธ์

  • ศาลจังหวัดเกาะสมุย Koh Samui Provincial Court - Thailand

ศาลจังหวัดเกาะสมุยเข้าร่วมโครงการสัมมนาสร้างความรู้ความเข้าใจเพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานด้านการนำเครื่องมืออิเล็กทรอนิกส์มาใช้กับผู้กระทำผิดให้กับภาคประชาชนระดับพื้นที่

ศาลจังหวัดเกาะสมุยเข้าร่วมโครงการสัมมนาสร้างความรู้ความเข้าใจเพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานด้านการนำเครื่องมืออิเล็กทรอนิกส์มาใช้กับผู้กระทำผิดให้กับภาคประชาชนระดับพื้นที่
                  เมื่อวันที่ 13 กันยายน 2561 นายเกรียงไกร วัชรพันธุ์ ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดเกาะสมุย มอบหมายให้นายวิทูร จิวะวิทูรกิจ ผู้พิพากษาหัวหน้าคณะชั้นต้นในศาลจังหวัดเกาะสมุย เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการสัมมนาสร้างความรู้ความเข้าใจเพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานด้านการนำเครื่องมืออิเล็กทรอนิกส์มาใช้กับผู้กระทำผิดให้กับภาคประชาชนระดับพื้นที่ ร่วมกับสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดสุราษฎร์ธานี สาขาเกาะสมุย ณ โรงแรมมานะไทย อำเภอเกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์ธานี


เอกสารแนบ