ศาลจังหวัดเกาะสมุย


ข่าวประชาสัมพันธ์

  • ศาลจังหวัดเกาะสมุย Koh Samui Provincial Court - Thailand

ศาลจังหวัดเกาะสมุยเข้าร่วมโครงการสัมมนาสร้างความรู้ความเข้าใจแก่บุคลากรภาครัฐและผู้มีอำนาจสั่งใช้อุปกรณ์เครื่องติดตามอิเล็กทรอนิกส์มาใช้กับผู้กระทำผิด

ศาลจังหวัดเกาะสมุยเข้าร่วมโครงการสัมมนาสร้างความรู้ความเข้าใจแก่บุคลากรภาครัฐและผู้มีอำนาจสั่งใช้อุปกรณ์เครื่องติดตามอิเล็กทรอนิกส์มาใช้กับผู้กระทำผิด
            เมื่อวันที่ 12 กันยายน 2561 นายเกรียงไกร วัชรพันธุ์ ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดเกาะสมุย เป็นประธานพิธีเปิดและเป็นวิทยากรโครงการสัมมนาสร้างความรู้ความเข้าใจแก่บุคลากรภาครัฐและผู้มีอำนาจสั่งใช้อุปกรณ์เครื่องติดตามอิเล็กทรอนิกส์มาใช้กับผู้กระทำผิด ร่วมกับสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดสุราษฎร์ธานี สาขาเกาะสมุย เพื่อเป็นการเพิ่มพูนความรู้ความเข้าใจในด้านเทคโนโลยีและกฎหมายที่เกี่ยวข้องสำหรับการดำเนินงานแก่ผู้ที่เกี่ยวข้อง ณ โรงแรมมานะไทย อำเภอเกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์ธานี


เอกสารแนบ