ศาลจังหวัดเกาะสมุย


ข่าวประชาสัมพันธ์

  • ศาลจังหวัดเกาะสมุย Koh Samui Provincial Court - Thailand

ศาลจังหวัดเกาะสมุยจัดกิจกรรมจิตอาสาพระราชทานตามแนวพระราชดำริสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว "เราทำความดี ด้วยหัวใจ"

ศาลจังหวัดเกาะสมุยจัดกิจกรรมจิตอาสาพระราชทานตามแนวพระราชดำริสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว  "เราทำความดี ด้วยหัวใจ"
              ศาลจังหวัดเกาะสมุยจัดกิจกรรมจิตอาสาพระราชทานตามแนวพระราชดำริสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว "เราทำความดี ด้วยหัวใจ" โดยมีเจ้าหน้าที่จิตอาสาจากหน่วยงานร่วมทำกิจกรรม Big Cleaning Day และปลูกต้นรวงผึ้งเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว


เอกสารแนบ