ศาลจังหวัดเกาะสมุย


ข่าวประชาสัมพันธ์

  • ศาลจังหวัดเกาะสมุย Koh Samui Provincial Court - Thailand

ศาลจังหวัดเกาะสมุย จัดบรรยายให้ความรู้ด้านการไกล่เกลี่ยในโครงการ “ร่วมใจไกล่เกลี่ย” ประจำปี 2561

ศาลจังหวัดเกาะสมุย จัดบรรยายให้ความรู้ด้านการไกล่เกลี่ยในโครงการ “ร่วมใจไกล่เกลี่ย” ประจำปี 2561
             เมื่อวันที่ 4 กันยายน 2561 นายเกรียงไกร วัชรพันธุ์ ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดเกาะสมุย  เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการ “ร่วมใจไกล่เกลี่ย” ระหว่างเดือนกรกฎาคม – กันยายน 2561 โดยมีนายพีรวุฒิ  เอ่งฉ้วน พิพากษาหัวหน้าคณะชั้นต้นในศาลจังหวัดเกาะสมุยเป็นผู้กล่าวรายงาน และได้รับเกียรติจากนายขจร  ยิ่งดำนุ่น ผู้พิพากษาหัวหน้าคณะชั้นต้นในศาลจังหวัดเกาะสมุยเป็นผู้บรรยายให้ความรู้ด้านการไกล่เกลี่ยในโครงการ “ร่วมใจไกล่เกลี่ย” ประจำปี 2561 โดยมีผู้พิพากษาสมทบศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดสุราษฎร์ธานี(เกาะสมุย) ผู้ประนีประนอมประจำศาลฯ ผู้อำนวยการฯ ข้าราชการฯ พนักงานราชการ ลูกจ้างศาลจังหวัดเกาะสมุย  ผู้นำชุมชนในอำเภอเกาะสมุยเข้าร่วมโครงการ ณ ห้องประชุมชั้น 3 อาคารศาลจังหวัดเกาะสมุย        


เอกสารแนบ