ศาลจังหวัดเกาะสมุย


ข่าวประชาสัมพันธ์

  • ศาลจังหวัดเกาะสมุย Koh Samui Provincial Court - Thailand

นายเกรียงไกร วัชรพันธุ์ ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดเกาะสมุย เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมปลูกป่าชายเลน

นายเกรียงไกร วัชรพันธุ์ ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดเกาะสมุย เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมปลูกป่าชายเลน
                  เมื่อวันที่ 31 สิงหาคม 2561 นายเกรียงไกร วัชรพันธุ์ ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดเกาะสมุย เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมปลูกป่าชายเลน ร่วมกับสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดสุราษฎร์ธานี สาขาเกาะสมุย และศูนย์ยุติธรรมชุมชนตำบลแม่น้ำ ณ ริมคลองสาธารณะบ้านเล ตำบลแม่น้ำ อำเภอเกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์ธานี กิจกรรมในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้กระทำผิดในระบบงานคุมประพฤติและประชาชนได้ตระหนักถึงการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติประเภทป่าชายเลน และเพื่อเป็นการฟื้นฟู สภาพป่าชายเลนให้กลับมามีสภาพอุดมสมบูรณ์ เป็นที่อยู่อาศัยและเป็นแหล่งเพาะพันธุ์ของสัตว์น้ำ  


เอกสารแนบ