ศาลจังหวัดเกาะสมุย


ข่าวประชาสัมพันธ์

  • ศาลจังหวัดเกาะสมุย Koh Samui Provincial Court - Thailand

โครงการ “ร่วมใจไกล่เกลี่ย เฉลิมพระเกียรติ 65 พรรษา สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว”

โครงการ “ร่วมใจไกล่เกลี่ย เฉลิมพระเกียรติ 65 พรรษา สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว”
           เมื่อวันที่ 6 กันยายน 2560 นายวันชัย รัตนสุรการย์ ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดเกาะสมุย  เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการ “ร่วมใจไกล่เกลี่ย เฉลิมพระเกียรติ 65 พรรษา สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว” โดยมี นายพิชัย ขวยไพบูลย์ ผู้ประนีประนอมประจำศาลจังหวัดเกาะสมุย เป็นผู้กล่าวรายงาน โครงการนี้จัดขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเฉลิมพระเกียรติในโอกาสที่สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ทรงมีพระชนมายุครบ 65 พรรษา และเพื่อเสริมสร้างการมีส่วนร่วมของคู่ความในการระงับและยุติข้อพิพาท  โดยการไกล่เกลี่ยข้อพิพาท ทั้งเป็นการอำนวยความยุติธรรมให้แก่ประชาชนในสังคม ก่อให้เกิดความปรองดอง และมีส่วนร่วมในกระบวนการยุติธรรม รวมทั้งเป็นการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์การไกล่เกลี่ยข้อพิพาทให้เป็นที่รู้จักแพร่หลายแก่ประชาชน กิจกรรมในครั้งนี้ได้รับความอนุเคราะห์จากท่านผู้พิพากษาศาลจังหวัดเกาะสมุย  และผู้ประนีประนอมประจำศาลจังหวัดเกาะสมุยเป็นผู้บรรยายให้ความรู้แก่คณะนักเรียน และอาจารย์ รวมถึงผู้เข้าร่วมโครงการ ณ โรงเรียนเกาะสมุย อำเภอเกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์ธานี


เอกสารแนบ