ศาลจังหวัดเกาะสมุย


ข่าวประชาสัมพันธ์

  • ศาลจังหวัดเกาะสมุย Koh Samui Provincial Court - Thailand

โครงการ “อบรมความรู้เกี่ยวกับการปล่อยชั่วคราวและการบังคับคดีผู้ประกัน”

โครงการ “อบรมความรู้เกี่ยวกับการปล่อยชั่วคราวและการบังคับคดีผู้ประกัน”
                   เมื่อวันที่ 29 สิงหาคม 2560 นายวันชัย รัตนสุรการย์ ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดเกาะสมุย เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการ “อบรมความรู้เกี่ยวกับการปล่อยชั่วคราวและการบังคับคดีผู้ประกัน”  โดยมีนางวัฒนานันท์ ธรรมบุตร ผู้อำนวยการสำนักงานประจำศาลจังหวัดเกาะสมุย เป็นผู้กล่าวรายงาน ทั้งนี้ได้รับความกรุณาจากท่านวันชัย  รัตนสุรการย์ ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดเกาะสมุย และท่านขจร ยิ่งดำนุ่น ผู้พิพากษาหัวหน้าคณะชั้นต้นในศาลจังหวัดเกาะสมุย เป็นผู้บรรยาย โดยมีตัวแทนจากสำนักงานอัยการจังหวัดเกาะสมุย สำนักงานบังคับคดีเกาะสมุย ผู้นำชุมชน ตำรวจ ผู้ประกัน และผู้ต้องหาหรือจำเลยที่มีคดีที่ศาลในปัจจุบัน เข้าร่วมรับฟังการบรรยาย ณ โรงแรมเรเนซองส์ เกาะสมุย รีสอร์ท แอนด์สปา อำเภอเกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์ธานี  ซึ่งโครงการดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการขอปล่อยตัวชั่วคราวและการบังคับคดีให้แก่ผู้ต้องหา จำเลย ผู้ประกัน หน่วยงานที่เกี่ยวข้องรวมถึงเจ้าหน้าที่ศาลผู้ปฏิบัติงานกี่ยวกับการปล่อยตัวชั่วคราวและการบังคับคดีผู้ประกัน ทั้งนี้เพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปอย่าง   มีประสิทธิภาพและลดปริมาณจำนวนคดีที่จำเลยหลบหนี อันจะส่งผลให้ต้องมีการบังคับคดีแก่หลักทรัพย์ที่นำมาวางเป็นหลักประกันไว้ต่อศาล ซึ่งในการจัดโครงการในครั้งนี้ได้รับความร่วมมือจากผู้เข้าร่วมโครงการเป็นอย่างดี 


เอกสารแนบ