ศาลจังหวัดเกาะสมุย


ข่าวประชาสัมพันธ์

  • ศาลจังหวัดเกาะสมุย Koh Samui Provincial Court - Thailand

โครงการส่งเสริมการดำเนินการเกี่ยวกับการบังคับคดีผู้ประกัน เพิ่มเติมประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 กิจกรรมที่ 1 ส่งเสริมการพัฒนาระบบงานและพัฒนาศักยภาพข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรม และลูกจ้างเกี่ยวกับการปล่อยตัวชั่วคราวและการบังคับคดีผู้ประกัน

โครงการส่งเสริมการดำเนินการเกี่ยวกับการบังคับคดีผู้ประกัน เพิ่มเติมประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 กิจกรรมที่ 1 ส่งเสริมการพัฒนาระบบงานและพัฒนาศักยภาพข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรม และลูกจ้างเกี่ยวกับการปล่อยตัวชั่วคราวและการบังคับคดีผู้ประกัน