ศาลจังหวัดเกาะสมุย


ข่าวประชาสัมพันธ์

  • ศาลจังหวัดเกาะสมุย Koh Samui Provincial Court - Thailand

วันรพี ประจำปี 2560

วันรพี ประจำปี 2560
                  เมื่อวันที่ 7 สิงหาคม 2560 ศาลจังหวัดเกาะสมุยร่วมกับหน่วยงานในกระบวนการยุติธรรมและผู้ประกอบวิชาชีพด้านกฎหมายในอำเภอเกาะสมุย และอำเภอเกาะพะงัน จังหวัดสุราษฎร์ธานี จัดกิจกรรมวันรพี ประจำปี 2560 ณ บริเวณหน้าอาคารศาลจังหวัดเกาะสมุย ซึ่งประกอบด้วยกิจกรรม พิธีสงฆ์สวดเจริญพระพุทธมนต์ พิธีวางพวงมาลา นิทรรศการเกี่ยวกับกฎหมาย การแข่งขันตอบปัญหากฎหมายและการแข่งขันกีฬาเชื่อมความสัมพันธ์ระหว่างหน่วยงานในกระบวนการยุติธรรม ทั้งนี้ เพื่อเป็นการน้อมรำลึกในพระกรุณาธิคุณและเทิดพระเกียรติแด่พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้ารพีพัฒนศักดิ์ กรมหลวงราชบุรีดิเรกฤทธิ์ พระบิดาแห่งกฎหมายไทยที่มีต่อระบบการศึกษากฎหมายและระบบกระบวนการยุติธรรมไทยอันเป็นรากฐานสำคัญในการพัฒนาวงการนิติศาสตร์ไทยให้ยืนยงเป็นสถาบันสถิตย์ยุติธรรมมาจนปัจจุบัน และประเทศชาติอย่างหาที่สุดมิได้  


เอกสารแนบ