ศาลจังหวัดเกาะสมุย


ข่าวประชาสัมพันธ์

  • ศาลจังหวัดเกาะสมุย Koh Samui Provincial Court - Thailand

โครงการส่งเสริมการประสานงานความร่วมมือด้านการยุติธรรมของหน่วยงานในกระบวนการยุติธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

โครงการส่งเสริมการประสานงานความร่วมมือด้านการยุติธรรมของหน่วยงานในกระบวนการยุติธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
             เมื่อวันที่ 20 กรกฎาคม 2560 นายวันชัย รัตนสุรการย์ ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดเกาะสมุย เป็นประธานในพิธีเปิด “โครงการส่งเสริมการประสานงานความร่วมมือด้านการยุติธรรมของหน่วยงานในกระบวนการยุติธรรม” ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 โดยมีนายพีรวุฒิ  เอ่งฉ้วน ผู้พิพากษาหัวหน้าคณะในศาลชั้นต้นเป็นผู้กล่าวรายงาน โครงการนี้จัดขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้หน่วยงานในกระบวนการยุติธรรมภายในเขตอำนาจศาลจังหวัดเกาะสมุยได้รับความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับกฎหมายใหม่ที่สำคัญ และประสานความร่วมมือกันเพื่อพัฒนาเครือข่ายระบบกระบวนการยุติธรรมให้มีประสิทธิภาพ อันจะก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อประชาชนผู้รับบริการให้สามารถเข้าถึงความยุติธรรมได้อย่างแท้จริง ทั้งนี้มีหน่วยงานในกระบวนการยุติธรรมในเขตอำนาจศาลจังหวัดเกาะสมุย เข้าร่วมประชุมเพื่อหาแนวทางในการพัฒนาระบบกระบวนการยุติธรรม และสรุปปัญหาข้อขัดข้องที่เกิดขึ้นในการทำงาน  ณ โรงแรมเรอเนสซองส์ เกาะสมุย รีสอร์ท แอนด์สปา อำเภอเกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์ธานี


เอกสารแนบ