ศาลจังหวัดเกาะสมุย


ข่าวประชาสัมพันธ์

  • ศาลจังหวัดเกาะสมุย Koh Samui Provincial Court - Thailand

กองสารนิเทศและประชาสัมพันธ์เดินทางมาศึกษาดูงาน ณ ศาลจังหวัดเกาะสมุย

กองสารนิเทศและประชาสัมพันธ์เดินทางมาศึกษาดูงาน ณ ศาลจังหวัดเกาะสมุย
               เมื่อวันศุกร์ ที่ 21 กรกฎาคม 2560 นายวันชัย รัตนสุรการย์ ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดเกาะสมุย คณะตุลาการ ข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรม พนักงานราชการ และลูกจ้างฯ ในศาลจังหวัดเกาะสมุย ให้การต้อนรับ นายกำพล รุ่งรัตน์ ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลประจำสำนักประธานศาลฎีกา และคณะข้าราชการ เจ้าหน้าที่  กองสารนิเทศและประชาสัมพันธ์ ในโอกาสที่กองสารนิเทศและประชาสัมพันธ์เข้าศึกษาดูงานและเยี่ยมชมส่วนต่างๆ ของศาลจังหวัดเกาะสมุย ทั้งนี้ คณะศึกษาดูงานของกองสารนิเทศและประชาสัมพันธ์ได้ให้คำแนะนำในการจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์ประเภทต่างๆ ให้มีความน่าสนใจและตรงตามกลุ่มเป้าหมาย  


เอกสารแนบ