ศาลจังหวัดเกาะสมุย


ข่าวประชาสัมพันธ์

  • ศาลจังหวัดเกาะสมุย Koh Samui Provincial Court - Thailand

โครงการเสริมสร้างความรู้ด้านการไกล่เกลี่ยและประนอมข้อพิพาทแก่เยาวชน

โครงการเสริมสร้างความรู้ด้านการไกล่เกลี่ยและประนอมข้อพิพาทแก่เยาวชน
                    เมื่อวันที่ 18 กรกฎาคม 2560 นายวันชัย รัตนสุรการย์ ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดเกาะสมุย  เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการ “เสริมสร้างความรู้ด้านการไกล่เกลี่ยและประนอมข้อพิพาทแก่เยาวชน”  โดยมีนางวัฒนานันท์ ธรรมบุตร ผู้อำนวยการสำนักงานประจำศาลจังหวัดเกาะสมุย เป็นผู้กล่าวรายงาน โครงการนี้จัดขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ความรู้เกี่ยวกับการไกล่เกลี่ยและประนอมข้อพิพาทให้แก่เยาวชน ทั้งยังเป็นการรณรงค์ให้เยาวชนได้เข้ามามีส่วนร่วมในกระบวนการยุติธรรมมากขึ้น กิจกรรมในครั้งนี้ได้รับความอนุเคราะห์จากท่านผู้พิพากษาศาลจังหวัดเกาะสมุย และผู้ประนีประนอมประจำศาลจังหวัดเกาะสมุยเป็นผู้บรรยายให้ความรู้แก่คณะนักเรียน และอาจารย์ รวมถึงผู้เข้าร่วมโครงการ  ณ โรงเรียนทีปราษฎร์ อำเภอเกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์ธานี                  


เอกสารแนบ