ศาลจังหวัดเกาะสมุย


หน้าแรก/ข่าวประชาสัมพันธ์

  • ศาลจังหวัดเกาะสมุย Koh Samui Provincial Court - Thailandลิงค์หน่วยงาน


หน่วยงานส่วนกลาง
สำนักศาลยุติธรรมภาค 1
สำนักศาลยุติธรรมภาค 2
สำนักศาลยุติธรรมภาค 3
สำนักศาลยุติธรรมภาค 4
สำนักศาลยุติธรรมภาค 5
สำนักศาลยุติธรรมภาค 6
สำนักศาลยุติธรรมภาค 7
สำนักศาลยุติธรรมภาค 8
สำนักศาลยุติธรรมภาค 9
ศาลพิเศษ-ชำนัญพิเศษ

ข่าวประชาสัมพันธ์

อ่านข่าวทั้งหมด

ข่าวประชาสัมพันธ์/ภาพกิจกรรม

อ่านข่าวทั้งหมด

22

                  เมื่อวันที่ 19 มิถุนายน 2561 นายเกรียงไกร วัชรพันธุ์ ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดเกาะสมุย นายขจร ยิ่งดำนุ่น ผู้พิพากษาหัวหน้าคณะชั้นต้นในศาลจังหวัดเกาะสมุย ผู้อำนวยการฯ และข้าราชการศาลจังหวัดเกาะสมุย ประชุมร่วมกับเจ้าพนักงานตำรวจศาลและพนักงานรักษาความปลอดภัยประจำศาล  เพื่อวางมาตรการระบบรักษาความปลอดภัยและความเรียบร้อยในบริเวณศาล รวมทั้งติดตามสอบถามปัญหาข้อขัดข้องในการปฏิบัติงานและวางแนวทางแก้ไขปรับปรุงประสิทธิภาพการให้บริการประชาชน ณ ห้องประชุมชั้น 3 อาคารศาลจังหวัดเกาะสมุย
อ่านข่าว