ศาลจังหวัดเกาะสมุย


หน้าแรก/ข่าวประชาสัมพันธ์

  • ศาลจังหวัดเกาะสมุย Koh Samui Provincial Court - Thailandลิงค์หน่วยงาน


หน่วยงานส่วนกลาง
สำนักศาลยุติธรรมภาค 1
สำนักศาลยุติธรรมภาค 2
สำนักศาลยุติธรรมภาค 3
สำนักศาลยุติธรรมภาค 4
สำนักศาลยุติธรรมภาค 5
สำนักศาลยุติธรรมภาค 6
สำนักศาลยุติธรรมภาค 7
สำนักศาลยุติธรรมภาค 8
สำนักศาลยุติธรรมภาค 9
ศาลพิเศษ-ชำนัญพิเศษ

ข่าวประชาสัมพันธ์

อ่านข่าวทั้งหมด

ข่าวประชาสัมพันธ์/ภาพกิจกรรม

อ่านข่าวทั้งหมด

15

              เมื่อวันที่ 17 กรกฎาคม 2561 นายจรัญ เนาวพนานนท์ อธิบดีผู้พิพากษาภาค 8 และคณะ  เดินทางมาตรวจราชการและตรวจนิเทศงานในระบบต่อเนื่องและครบองค์คณะประจำปี 2561 โดยมีนายเกรียงไกร วัชรพันธุ์ ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดเกาะสมุย พร้อมผู้พิพากษา ผู้พากษาสมทบศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดสุราษฎร์ธานี(เกาะสมุย) ผู้ประนีประนอม ผู้อำนวยการฯ ข้าราชการ และลูกจ้างศาลจังหวัดเกาะสมุย ให้การต้อนรับ
อ่านข่าว

วันนัดพิจารณาวันนี้

จำนวนคดี = 3
ทอ242/60
นัดสอบถาม อุทธรณ์
ห้องพิจารณาที่ 3 เวลา 9.00 น.
พ.103/61
นัดสืบพยานจำเลย
ห้องพิจารณาที่ 6 เวลา 9.00 น.
พ.137/61
นัดไกล่เกลี่ย/ให้การ/สืบโจทก์
ห้องพิจารณาที่ ไกล่เกลี่ย เวลา 9.00 น.